Συμφωνία ειδικών για το ρόλο των μη-στατινούχων φαρμάκων για την ελάττωση της LDL Χοληστερόλης (2016)

Συγγραφείς Donald M. Lloyd-Jones, MD, FACC, Chair, Writing Committee, Pamela B. Morris, MD, FACC, Vice Chair, Writing Committee, Christie M. Ballantyne, MD, FACC, Writing Committee, Kim K. Birtcher, PharmD, AACC, Writing Committee, David D. Daly, Jr., MD, Writing Committee, Sondra M. DePalma, MHS, PA-C, CLS AACC, Writing Committee, Margo B. Minissian, PhDc, ACNP, AACC, Writing […]

Αντικαρκινικά Φάρμακα Και Καρδιαγγειακές Επιπλοκές

Συγγραφείς Authors/Task Force Members: Jose Luis Zamorano* (Chairperson) (Spain), Patrizio Lancellotti* (Co-Chairperson) (Belgium), Daniel Rodriguez Mun˜oz (Spain), Victor Aboyans (France), Riccardo Asteggiano (Italy), Maurizio Galderisi (Italy), Gilbert Habib (France), Daniel J. Lenihan1 (USA), Gregory Y. H. Lip (UK), Alexander R. Lyon (UK), Teresa Lopez Fernandez (Spain), Dania Mohty (France), Massimo F. Piepoli (Italy), Juan Tamargo […]