προεδρειο

Λ. Ραλλίδησ
Προεδροσ

Βιογραφικό

γιωργια υφαντη
Αντιπρόεδρος

Βιογραφικό

Κ. ΜΑΚΡΥΛΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βιογραφικό

Χ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βιογραφικό

Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΤΑΜΙΑΣ

Βιογραφικό

ΜΕΛΗ

Α. ΖΑΜΠΕΛΑΣ
ΜΕΛΟΣ

Βιογραφικό

Ε. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ
ΜΕΛΟΣ

Βιογραφικό

Δ. ΡΙΧΤΕΡ
ΜΕΛΟΣ

Βιογραφικό

Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ

Βιογραφικό

πρωην προεδροσ

ι. ΛΕΚΑΚΗΣ
ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βιογραφικό

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Γ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΕΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό