Διοικητικο Συμβουλιο

Πρόεδρος:
Λ. Ραλλίδης
Αντιπρόεδρος:
  Γ. Υφαντή
Γενικός Γραμματέας:
Κ. Μακρυλάκης
Ειδικός Γραμματέας: Χ. Βλαχόπουλος
Ταμίας:
Θ. Αποστόλου
Μέλη:
Ν. Καπερώνης
Ε. Μαυροκεφάλου
Δ. Ρίχτερ
Δ. Σταμάτης
Πρώην Πρόεδρος: Ι. Λεκάκης
Ειδικοί Σύμβουλοι: Γ. Ανδρικόπουλος
Χ. Μιχαλακέας