προεδρειο

Δ. ΡΙΧΤΕΡ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βιογραφικό

γιωργια υφαντη
Αντιπρόεδρος

Βιογραφικό

Κ. ΜΑΚΡΥΛΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βιογραφικό

Χ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βιογραφικό

Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΤΑΜΙΑΣ

Βιογραφικό

ΜΕΛΗ

Μ. ΠΕΠΠΑ
ΜΕΛΟΣ

Βιογραφικό

Ε. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ
ΜΕΛΟΣ

Βιογραφικό

Π. Γουνόπουλος
ΜΕΛΟΣ

Βιογραφικό

Λ. ΡΑΛΛΙΔΗΣ
ΜΕΛΟΣ

Βιογραφικό

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Γ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΕΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό