Η Ιστορία

1960: Ο κ. Μοίρας οργάνωσε στην Αθήνα την πρώτη «Ευρωπαϊκή Συνάντηση Αθηροσκλήρωσης».

1961: Ιδρύθηκε η «Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης» με Πρόεδρο τον κ. Χ. Αραβανή. Η Εταιρεία αυτή έπαψε να δραστηριοποιείται μετά το 1970.

1990: Ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Λιπιδιολογίας.

1996: Αλλαγή καταστατικού: Ελληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας και Αθηροσκλήρωσης.

2004: Αλλαγή καταστατικού: 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Δημιουργία τριών ομάδων εργασίας:

α) Μεταβολισμού και διατροφής
β) Μοριακής βιολογίας και γενετικής
γ) Κλινικής
Μέλη: 300

Official publication of the Society: “Atheroma”, quarterly published

Σκοποί της Εταιρείας

Η συμμετοχή στην Εταιρεία σαν μελών, ομιλητών και εκπαιδευομένων, όσων έχουν επιστημονικό και επαγγελματικό ενδιαφέρον στα γνωστικά αντικείμενα της Εταιρείας ανεξάρτητα από την ειδικότητα στην οποία ανήκουν. Έτσι θα μπορεί αυτοί να είναι καρδιολόγοι, παθολόγοι, ενδοκρινολόγοι, διαβητολόγοι, ογκολόγοι, εργαστηριακοί, παιδίατροι, επιδημιολόγοι, γενετιστές κ.λπ. (Beisiegel, Paoletti, Grundy). Όλοι όσοι με την επιστημονική τους κατάρτιση, την έρευνα και την κλινική πρακτική υπηρετούν έμμεσα ή άμεσα τις ανάγκες του ασθενή που πάσχει ή κινδυνεύει να αρρωστήσει από ΚΑ νόσημα. Είμαστε μία πολυδύναμη και πολυκλαδική επιστημονική εταιρεία και όχι Εταιρεία μίας ειδικότητας όπως π.χ. Καρδιολόγων, Παθολόγων.

Οι επιστημονικές εκδηλώσεις της περιλαμβάνουν ότι το νεώτερο υπάρχει σε παγκόσμια κλίμακα στην κλινική και την έρευνα ακόμη κι’ αν δεν είναι ιδιαίτερα κλινικώς άμεσα εφαρμόσιμο ή είναι θεωρητικό και κάπως δυσπρόσιτο. Αρχή μας είναι ο γιατρός να ακούσει την τελευταία λέξη της κλινικής πρακτικής και έρευνας από του ίδιους ανθρώπους που παράγουν τη γνώση, τους κορυφαίους στον κόσμο. Να γνωρίσει και να ευαισθητοποιηθεί στο πραγματικό βάθος και την έκταση της επιστήμης.

Η σχέση μας με τους χορηγούς ήταν τέτοια, ώστε η Εταιρεία να διατηρήσει στο ακέραιο την ανεξαρτησία και την δυνατότητα να διαμορφώνει αυτή χωρίς καμία επιρροή τα επιστημονικά προγράμματα της και την επιλογή των ομιλητών παρά την οποιαδήποτε επίπτωση στους πόρους της.

Μέλος της EAS και της IAS

Δραστηριότητες

Eight (8) Annual Hellenic and International Meetings on “Lipoprotein Disturbances and Atherosclerosis” in Co-operation with the European Atherosclerosis Society and other Greek Scientific Societies.
Three (3) Physician’s Educational Courses in Co-operation with the AHA and EAS with the Lipidology Groups of (1) St’ Louis University School of Medicine (Dr. Schonfeld et al, 1995), (2) Seattle University Medical School (Dr. J. Brunzell et al, 1977), (3) John’s Hopkins University School of Medicine (Dr. P. Quiterovich et al, 2001).
Many National Meetings in several Greek cities with the local Medical Schools and the local Medical Societies.
Lipidiology club: Monthly “Presentation and Discussion of Interesting cases”.
Organizer of the 71st European Atherosclerosis Society Congress in Athens (1999) and of Pre and Post Congress Sattelite Meetings in Delphi and Cos (2.500 participants from 88 countries).
Co-organizer with the International Atherosclerosis Society of the “HDL post Olympic Workshop” in Heraklion Crete in September 2005 (Dr. V. Zannis).