Νικόλαος Καπερώνης

 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος στο Γ.Ν.Α «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ με χρέη Συντονιστή Διευθυντή από το 2012.

1985: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

1994: Ειδικότητα Νεφρολογίας (ειδίκευση στο Γ.Ν.Α «Γ. Γεννηματάς»).

1996-1999: Νεφρολόγος στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στο 6ο Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών.

1999-2002: Επιμελητής Β Νεφρολογίας στο Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο».

2002: Fellow, Department of Preventive Medicine, Section of Clinical Research, “Rush-Presbyterian-St. Luke’s Medical Center”, Chicago, IL, USA.

2003: Επιμελητής Β και στη συνέχεια Επιμελητής Α (2007) και Διευθυντής (2012) Νεφρολογίας στο Γ.Ν.Α «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

Συμμετοχή με προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και διαλέξεις σε στρογγυλά τραπέζια συνεδρίων, συμποσίων μεταξύ των οποίων διοργανώσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, σεμιναρίων για τους ειδικευόμενους, καθώς και στα Πανελλήνια Συνέδρια Νεφρολογίας από το 2008 με θέματα σχετικά με την αρτηριακή υπέρταση.

Δημοσιεύσεις εργασιών σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και κεφαλαίων σε ελληνικά και διεθνή βιβλία: “Chronic renal disease / Secondary Heart Disease: Systemic Diseases and the Heart” στο “Cardiology” Textbook (2e, Michael Crawford, John DiMarco, Walter Paulus eds., 2004) και “The pathogenesis and prevention of radiocontrast medium induced renal dysfunction” στο βιβλίο “Toxicology of the kidney” (3rd Ed. Tarloff JB and Lash LH eds. CRC Press, Philadelphia, 2005).

Συμμετοχή ως εκπαιδευτής σε προγράμματα νοσηλευτών Νεφρολογίας  καθώς και ιατρών / ειδικευόμενων σε διάφορα Νεφρολογικά τμήματα με αντικείμενο την αρτηριακή υπέρταση, τις σπειραματονεφρίτιδες και τις διαταραχές των ηλεκτρολυτών.

Συμμετοχή σε πολυκεντρικές μελέτες σχετικές με τη Δυσλιπιδαιμία σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση, τη Νεφρική Οστική Νόσο και την Αναιμία της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (από το 2013 ως κύριος ερευνητής).

 

2006-2008: Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας.

Κριτής εργασιών για το περιοδικό «Ελληνική Νεφρολογία», το Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο και το Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας.

Από το 2013: Υπεύθυνος οργάνωσης του Ετήσιου Σεμιναρίου του Νεφρολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α “Κοργιαλένειο-Μπενάκειο” Ε.Ε.Σ

2016-2018: Μέλος της τριμελούς επιτροπής εξετάσεων για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας της Νεφρολογίας.

2016-2018: Παρακολούθηση του ΠΜΣ «Βιοστατιστική» (Ιατρική Σχολή, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ) και απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (2019).

Μέλος και των Επιστημονικών Εταιρειών: Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Eυρωπαϊκή ‘Ενωση Νεφρολογίας, Αιμοκάθαρσης και Μεταμοσχεύσεων (ERA-EDTA) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μεταμόσχευσης Οργάνων (ESOT).