Μηνιαία Ενημέρωση Ιουνίου 2019

Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής,
Π.Γ.Ν.«Αττικόν»Λ. Ραλλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας,
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Ι. Λεκάκης, Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ,
Διευθυντής Καρδιολογικού Τομέα,
Κεντρική Κλινική Αθηνών

 

Ασπιρίνη στην πρωτογενή καρδιαγγειακή πρόληψη

Η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της ασπιρίνης στην πρωτογενή πρόληψη παραμένει αντικείμενο διχογνωμίας. Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκαν δεδομένα από 165.502 συμμετέχοντες σε 15 τυχαιοποιημένες μελέτες πρωτογενούς πρόληψης με διάρκεια παρακολούθησης ≥ 1 έτους (81.973 ελάμβαναν ασπιρίνη). Πρωτογενή τελικά σημεία αποτελεσματικότητας ήταν η συνολική και η καρδιαγγειακή θνητότητα και τα μείζονα καρδιαγγειακά επεισόδια, ενώ σημεία ασφάλειας η μείζον, η θανατηφόρος, η ενδοκράνιος και η γαστρεντερική αιμορραγία. Φάνηκε ότι η ασπιρίνη δεν επιδρά στη συνολική ή στην καρδιαγγειακή θνητότητα, αλλά συνδέεται με ελάττωση εμφράγματος μυοκαρδίου κατά 18%, ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ) κατά 13% και παροδικού ΑΕΕ κατά 21%. Εντούτοις, συμμετέχοντες υπό ασπιρίνη εμφάνιζαν μεγαλύτερο κίνδυνο μείζονος αιμορραγίας κατά 50%, ενδοκράνιας αιμορραγίας κατά 32% και μείζονος γαστρεντερικής αιμορραγίας κατά 52% συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Συμπερασματικά, η χορήγηση ασπιρίνης σε πλαίσιο πρωτογενούς πρόληψης οδηγεί σε ελάττωση των μη-θανατηφόρων καρδιαγγειακών επεισοδίων με κόστος την αύξηση της επίπτωσης μη-θανατηφόρων αιμορραγιών.

(Abdelaziz HK, Saad M, Pothineni NVK, et al. J Am Coll Cardiol 2019;73:2915-2929)

 

Βιταμίνη D και καρδιαγγειακή προστασία

Πρόκειται για μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων μελετών με χορήγηση βιταμίνης D έναντι εικονικού φαρμάκου με στόχο τη διερεύνηση της σχέσης της βιταμίνης D με τα καρδιαγγειακά επεισόδια. Αναλύθηκαν συνολικά δεδομένα από 83.291 συμμετέχοντες σε 21 μελέτες (74,4% γυναίκες), εκ των οποίων 41.699 ελάμβαναν βιταμίνη D. Δε βρέθηκε συσχέτιση ανάμεσα στη λήψη βιταμίνης D και την ελάττωση στην εμφάνιση μειζόνων καρδιαγγειακών επεισοδίων, εμφράγματος μυοκαρδίου, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιαγγειακής ή συνολικής θνησιμότητας. Τα αποτελέσματα ήταν ανεξάρτητα από το φύλο, τα αρχικά επίπεδα της βιταμίνης D, τη δοσολογία και τον τρόπο χορήγησης της βιταμίνης D και τη συμπληρωματική χορήγηση ασβεστίου. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης D δε σχετίζεται με ελάττωση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας.

(Barbarawi M, Kheiri B, Zayed Y, et al.JAMA Cardiol. 2019. doi: 10.1001/jamacardio. 2019.1870. [Epub ahead of print])

 

 

Στατίνες και εμφάνιση άνοιας μετά από εγκεφαλική διάσειση

Η εγκεφαλική διάσειση αποτελεί έναν οξύ τραυματισμό που μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια αναπηρία. Σε αυτήν τη μελέτη παρατήρησης στον Καναδά συμμετείχαν 28.815 ασθενείς μέσης ηλικίας 76 ετών που είχαν υποστεί διάσειση, έχοντας αποκλείσει πάσχοντες με ιστορικό άνοιας ή παραληρήματος, αυτούς που νοσηλεύθηκαν ή πέθαναν σε διάστημα μικρότερο του τριμήνου από το επεισόδιο. Από τους συμμετέχοντες στη μελέτη ποσοστό 24,5% ελάμβαναν στατίνη, ενώ 4.727 ανέπτυξαν άνοια κατά την 4ετή παρακολούθηση. Ασθενείς που έλαβαν στατίνη εμφάνιζαν κατά 13% χαμηλότερη πιθανότητα να αναπτύξουν μετατραυματικά άνοια. Το αποτέλεσμα ήταν ανεξάρτητο από τη χορήγηση άλλων καρδιαγγειακών φαρμάκων και σταθερό παρά την ποικιλότητα των ομάδων των συμετεχόντων στη μελέτη. Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι ηλικιωμένα άτομα εμφανίζουν αυξημένη μακροπρόθεσμη πιθανότητα άνοιας μετά από εγκεφαλική διάσειση και ότι η χορήγηση στατινών επιδρά ευνοϊκά στη μετατραυματική ανάπτυξη άνοιας.

(Redelmeier DA, Manzoor F, Thiruchelvam D. JAMA Neurol. 2019. doi: 10.1001/jamaneurol.2019.1148. [Epub ahead of print])

Εμπαγκλιφλοζίνη και νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια στην κλινική πράξη

Η μελέτη EMPA-REG OUTCOME έδειξε ότι το αντιδιαβητικό φάρμακο εμπαγκλιφλοζίνη, ένας αναστολέας του συμμεταφορέα-2 νατρίου-γλυκόζης, ελαττώνει τις νοσηλείες λόγω καρδιακής ανεπάρκειας σε πάσχοντες από καρδιαγγειακή νόσο και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2). Η μελέτη EMPRISE (Empagliflozin Comparative Effectiveness and Safety) σχεδιάστηκε προκειμένου να καταγραφεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του φαρμάκου στην καθημερινή κλινική πράξη. Σε αυτήν την προσωρινή ανάλυση της μελέτης αξιολογήθηκε ο κίνδυνος νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια σε 16.443 συμμετέχοντες που έλαβαν εμπαγκλιφλοζίνη ή τον αναστολέα της διπεπτύλ-πεπτιδάσης σιταγλιπτίνη. Οι ασθενείς είχαν μέση ηλικία 59 ετών και ποσοστό 25% είχε γνωστό ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου. Σε μέση διάρκεια παρακολούθησης 5,3 μηνών φάνηκε ότι η χορήγηση εμπαγκλιφλοζίνης σχετιζεται με ελάττωση των νοσηλειών για καρδιακή ανεπάρκεια κατά 50% συγκριτικά με τη χορήγηση σιταγλιπτίνης. Το αποτέλεσμα ήταν ανεξάρτητο από το ιστορικό προηγούμενης καρδιαγγειακής νόσου και αφορούσε και τα δύο δοσολογικά σχήματα της εμπαγκλιφλοζίνης 10 και 25 mg ημερησίως. Η εισαγωγή ασθενών στη μελέτη θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2019.Συμπερασματικά, σε αυτήν των πρώτη, προσωρινή ανάλυση δεδομένων από τη μελέτη παρακολούθησης EMPRISE φαίνεται ότι η χορήγηση της εμπαγκλιφλοζίνης σε πάσχοντες από ΣΔτ2 με ή χωρίς ιστορικό καρδιοπαθειας σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο νοσηλείας λόγω καρδιακής ανεπάρκειας συγκριτικά με τη χορήγηση σιταγλιπτίνης.

(Patorno E, Pawar A, Franklin JM, et al. Circulation. 2019;139:2822-2830)

Παραλλαγές PCSK-9 και καρδιαγγειακή θνητότητα

Τα χαμηλά επίπεδα LDL-χολ που οφείλονται σε αναστολή της PCSK-9 σχετίζονται με μειωμένη εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων. Η παρούσα ανάλυση εξέτασε την υπόθεση η χαμηλή LDL-χολ που οφείλέται σε γενετικές παραλλαγές της PCSK-9 να σχετίζεται αιτιολογικά με χαμηλότερη καρδιαγγειακή και συνολική θνητότητα στο γενικό πληθυσμό. Για το σκοπό αυτό αναλύθηκαν δεδομένα 109.566 συμμτεχόντων στις μελέτες Copenhagen General Population Study και Copenhagen City Heart Study για τους οποίους υπήρχε διαθέσιος γονότυπος για παραλλαγές τις PCSK-9. Σε παρακολούθηση 10ετίας καταγράφηκαν 16.373 θάνατοι, εκ των οποίων 3.828 καρδιαγγειακής αιτιολογίας. Μεταλλάξεις του γονιδίου της PCSK-9 που οδηγούσαν σε χαμηλά επίπεδα LDL-χολ φάνηκε ότι σχετίζονταν με ελάττωση της καρδιαγγειακής θνητότητας (21% χαμηλότερος κίνδυνος για κάθε ελάττωση της LDL-χολ κατά 20 mg/dL), αλλά όχι με τη συνολική θνητότητα. Τα αποτελέσματα επαληθεύθηκαν σε 431,043 συμμετέχοντες στην Biobank του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι ερευνητές καταλήγουν ότι γενετικά καθορισμένα χαμηλά επίπεδα της LDL-χολ που οφείλονται σε γενετικές παραλλαγές γονιδίων της πρωτεΐνης PCSK-9 σχετίζονται αιτιολογικά με χαμηλό κίνδυνο καρδιαγγειακής θνητότητας στο γενικό πληθυσμό.

(Benn M, Tybjærg-Hansen A, Nordestgaard BG. J Am Coll Cardiol. 2019;73:3102-3114)