Μηνιαία Ενημέρωση Φεβρουαρίου 2021

Επιμέλεια:

Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,
Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής,
Π.Γ.Ν.«Αττικόν»

Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας,
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

 

Χορήγηση inclisiran σε πάσχοντες από οικογενή υπερχοληστερολαιμία ή αθηροσκλήρωση

Το νεώτερο υπολιπιδαιμικό φάρμακο inclisiran είναι ένα μικρό RNA που καταστέλλει τη σύνθεση της PCSK9 στο ήπαρ με αποτέλεσμα ελάττωση των επιπέδων της LDL-χολ. Η χορήγηση του φαρμάκου είναι υποδόρια και επαναλαμβάνεται αρχικά σε 90 ημέρες και ανά εξαμηνιαία διαστήματα έπειτα. Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του φαρμάκου έχει δοκιμαστεί σε 482 πάσχοντες από ετερόζυγο οικογενή υπερχοληστερολαιμία (HeFH) στη μελέτη ORION-9, σε 1.561 ασθενείς με αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο στη μελέτη ORION-10 και σε 1.617 ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο ή ισοδύναμο αυτής στη μελέτη ORION-11. Η συνολική ανάλυση των δεδομένων από τους 3.660 συμμετέχοντες σε αυτές τις μελέτες με τυχαιοποίηση σε inclisiran 1:1 με εικονικό φάρμακο ως προσθήκη σε λοιπή υπολιπιδαιμική αγωγή, έδειξε μέση ελάττωση των επιπέδων της LDL-χολ κατά 50,5%. Το inclisiran ήταν ασφαλές στη χορήγηση, με εξαίρεση ήπιες τοπικές αντιδράσεις στο σημείο της έγχυσης (5% έναντι 0,7%), χωρίς σημαντική επίδραση σε άλλες βιοχημικές παραμέτρους. Συμπερασματικά, η χορήγηση inclisiran δύο φορές το χρόνο συμπληρωματικά της υπόλοιπης υπολιπιδαιμικής αγωγής είναι αποτελεσματική στην ελάττωση της LDL-χολ χωρίς σημαντικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις.

(Wright RS, Ray KK, Raal FJ, et al. J Am Coll Cardiol. 2021;77:1182-1193)

 

Επίδραση της δαπαγλιφλοζίνης σε πάσχοντες από χρόνια νεφρική νόσο με ή χωρίς καρδιαγγειακή νόσο

Η χορήγηση του αναστολέα της SGLT2 δαπαγλιφλοζίνη σε πάσχοντες από χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) ελαττώνει τον κίνδυνο προόδου σε νεφρική νόσο τελικού σταδίου. Στη μελέτη DAPA-CKD αξιολογήθηκε η επίδραση του φαρμάκου στην πρόοδο της νεφρική νόσου και στην εμφάνιση θανάτου από νεφρικά ή καρδιαγγειακά αίτια σε 4.304 πάσχοντες από ΧΝΝ. Στην παρούσα ανάλυση αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα της θεραπείας σε συμμετέχοντες με ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου (ΚΔΝ) [n=1.610] έναντι συμμετεχόντων χωρίς ΚΔΝ. Οι ασθενείς με ΚΔΝ ήταν μεγαλύτεροι σε ηλικία και είχαν συχνότερα σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ). Η δαπαγλιφλοζίνη ελάττωσε τον κίνδυνο εμφάνισης του πρωταρχικού τελικού σημείου στον ίδιο βαθμό (39%) στις δύο ομάδες ασθενών, αν και η πιθανότητα καρδιαγγειακών επεισοδίων ήταν μεγαλύτερη στην ομάδα των καρδιοπαθών. Το σύνθετο τελικό σημείο νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια και καρδιαγγειακό θάνατο και η συνολική θνητότητα εμφάνιζαν επίσης παρόμοια ελάττωση στις δύο ομάδες, ανεξάρτητα από το ιστορικό ΚΔΝ. Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι σε ασθενείς με ΧΝΝ με ή χωρίς ΣΔ η χορήγηση δαπαγλιφλοζίνης ελαττώνει την πρόοδο της νεφρικής νόσου, τις νοσηλείες λόγω καρδιακής ανεπάρκειας και τη καρδιαγγειακή θνητότητα ανεξάρτητα από το ιστορικό προϋπάρχουσας ΚΔΝ.

 

(McMurray JJV, Wheeler DC, Stefánsson BV, et al.    Circulation.   2021;143:438-448)

 

Τριπλή συνδυαστική από του στόματος υπολιπιδαιμική θεραπεία και ελάττωση λιπιδίων ορού

Στην παρούσα φάσης 2 διπλά-τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα τριπλής συνδυαστικής υπολιπιδαιμικής θεραπείας με μπεμπεδοϊκό οξύ 180 mg, ατορβαστατίνη 20 mg και εζετιμίμπη 10 mg ημερησίως έναντι εικονικού φαρμάκου σε 63 μεσήλικες ασθενείς με υπερλιπιδαιμία και μέση αρχική τιμή LDL-χολ = 155 mg/dL. Πρωταρχικό τελικό σημείο της μελέτης ήταν η ποσοστιαία μεταβολή της LDL-χολ σε 6 εβδομάδες θεραπείας. Βρέθηκε ότι οι συμμετέχοντες που έλαβαν τριπλή θεραπεία εμφάνισαν μείωση της LDL-χολ κατά 60,5% συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο και το 95% πέτυχαν συνολική μείωση της LDL-χολ ≥50% από την αρχική τιμή. Η εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών από τη θεραπεία ήταν στην πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήπιας ή μέτριας βαρύτητας, χωρίς να καταγραφεί αύξηση των τρανσαμινασών ή της CPK.   Οι ερευνητές καταλήγουν ότι η χορήγηση τριπλής συνδυαστικής υπολιπιδαιμικής θεραπείας με ατορβαστατίνη/εζετιμίμπη/μπεμπεδοϊκό οξύ σε πάσχοντες από υπερχοληστερολαιμία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην ελάττωση της LDL-χολ.

 

(Rubino J, MacDougall DE, Sterling LR, et al. Atherosclerosis.  2021;320:122-128)

Απουσία κλινικού οφέλους από τη χορήγηση ω-3 λιπαρών οξέων σε ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου που λαμβάνουν στατίνη

Στη μελέτη STRENGTH εξετάσθηκε η επίδραση συνδυασμένης θεραπείας με ω-3 λιπαρά οξέα (συνδυασμός εικοσαπεντανοϊκού οξέος και δοκοσαεξανοϊκού οξέος σε δόση 4 g/ημέρα) σε 13.078 ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου με υπερτριγλυκεριδαιμία παρά τη λήψη στατίνης. Οι συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν σε χορήγηση ω-3 λιπαρών οξέων ή αραβοσιτελαίου (καλαμποκέλαιου) και καταγράφηκε η εμφάνιση του σύνθετου τελικού σημείου καρδιαγγειακού θανάτου, μη-θανατηφόρου εμφράγματος μυοκαρδίου ή ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, επαναγγείωσης στεφανιαίων ή ασταθούς στηθάγχης. Οι συμμετέχοντες είχαν κατά μέσο όρο αρχικά επίπεδα LDL-χολ = 75 mg/dL, HDL-χολ = 36 mg/dL και τριγλυκερίδια 240 mg/dL υπό αγωγή. Η μελέτη διεκόπη πρώιμα όταν καταγράφηκαν 1.384 καρδιαγγειακά επεισόδια λόγω μη-αποτελεσματικότητας: ποσοστό εμφάνισης του πρωταρχικού τελικού σημείου 12% στην ομάδα των ω-3 λιπαρών οξέων και 12,2% στην ομάδα του αραβοσιτελαίου. Επιπλέον, ασθενείς που έλαβαν ω-3 λιπαρά οξέα εμφάνιζαν συχνότερα γαστρεντερικές διαταραχές (24,7% έναντι 14,7% με αραβοσιτέλαιο). Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι η προσθήκη του συνδυασμού ω-3 λιπαρών οξέων της μελέτης σε θεραπεία με στατίνη σε ασθενείς υψηλού κινδύνου δεν επιφέρει περαιτέρω κλινικό καρδιαγγειακό όφελος.
(Nicholls SJ, Lincoff AM, Garcia M, et al. JAMA. 2020;324:2268-2280)

Υποτροπή εμφράγματος μυοκαρδίου σε ασθενείς με οικογενή υπερχοληστερολαιμία

Στην παρούσα μελέτη εξετάσθηκε ο κίνδυνος υποτροπής στεφανιαίων συμβαμάτων μετά από την εκδήλωση οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου (ΟΕΜ) ασθενών που πάσχουν από οικογενή υπερχοληστερολαιμία (Familial Hypercholesterolemia, FH). Αξιολογήθηκαν δεδομένα από 4.871 άτομα με FH σε σύγκριση με 96.251 σταθμισμένα άτομα από το γενικό πληθυσμό της Νορβηγίας. Σε περίοδο 17ετίας καταγράφηκαν 232 περιστατικά ΟΕΜ σε πάσχοντες από FH και 2.118 στο γενικό πληθυσμό. Τις πρώτες 29 ημέρες από το ΟΕΜ οι πάσχοντες από FH είχαν 45% μεγαλύτερη θνητότητα και αυξημένο ποσοστό υποτροπής ΟΕΜ (αναλογία κινδύνου = 2,53) συγκριτικά με τα άτομα του γενικού πληθυσμού χωρίς FH.Συμπερασματικά, άτομα με FH που εκδηλώνουν ΟΕΜ εμφανίζουν χειρότερη πρόγνωση συγκριτικά με πάσχοντες χωρίς FH.

(Svendsen K, Krogh HW, Igland J, et al.Atherosclerosis.d2021;319:28-34)