Κωνσταντίνος Μακρυλάκης

 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κωνσταντίνος Μακρυλάκης,  M.D., MPHMSc, Ph.D

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό»

Τηλ: 210-7462717, 6936-767589, fax: 210-7791839, E-mail:  kmakrila@med.uoa.gr

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βαθμός: Άριστα (8,6) (11/1982-10/1988)
 • Ειδικότητα Παθολογίας (Intern-Resident in Internal Medicine), University of Illinois at Chicago, Chicago, U.S.A., Department of Internal Medicine, 1993-1996
 • Εξειδίκευση στην Υπέρταση (Fellow in Advanced Internal Medicine/Hypertension), Rush Presbyterian St. Luke’s Medical Center, Chicago, S.A., Department of Preventive Medicine, 1996-1997
 • Fellow in General Internal Medicine, University of Illinois at Chicago, Chicago, U.S.A., Department of General Internal Medicine, 1997-1998
 • 1996: Αναγνώριση Τίτλου Ειδικότητας Παθολογίας στις ΗΠΑ (American Board of Internal Medicine, S.A., No: 169722).
 • 1999: Master in Public Health (MPH) στη Βιοστατιστική-Επιδημιολογία, Σχολή Δημόσιας Υγείας (School of Public Health), University of Illinois at Chicago, USA, Section of Biostatistics-Epidemiology.
 • 2016: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Πάτρα.
 • Attending Hospitalist” (δηλαδή ενδονοσοκομειακός Ιατρός πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης) στο Norwegian American Hospital Σικάγο, ΗΠΑ (1998-2001)
 • Αναγνώριση Τίτλου Ειδικότητας Παθολογίας στην Ελλάδα (Αρ. Πρωτοκόλλου 7811, 26/11/1999)
 • Διδάκτορας (1992), Λέκτορας (2002), Επίκουρος Καθηγητής (2007), Μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (2011), Αναπληρωτής Καθηγητής (2014), Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία – Μεταβολικά Νοσήματα».
 • 2006: Πιστοποίηση από το Υπουργείο Υγείας για την εκπαίδευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη.
 • 2019: Πιστοποίηση από το Υπουργείο Υγείας για την Εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη
 • Ενεργός συμμετοχή στις γενικές εφημερίες του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών, ευθύνη Θαλάμων Παθολογικών ασθενών σε τακτική βάση, υπεύθυνος τακτικών εξωτερικών Ιατρείων Διαβήτη, Διαβητικού Ποδιού και Παχυσαρκίας της Κλινικής ως εξειδικευμένος στο Σακχαρώδη Διαβήτη, και συμβουλευτικός ρόλος για θέματα διαβήτη σε άλλα τμήματα και Κλινικές του νοσοκομείου (2002-σήμερα).
 • Υπεύθυνος για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και τις εξετάσεις των 4ετών φοιτητών της ΑΠΠ Κλινικής.
 • Διδασκαλία σε 4-ετείς και 6-ετείς φοιτητές Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών (σωματική εξέταση – Φροντιστηριακές ασκήσεις Παθολογίας), καθώς και σε ειδικευόμενους στην Παθολογία – Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών (2002 – σήμερα)
 • Υπεύθυνος του κατ’ επιλογήν διατομεακού μαθήματος “Κλινική Διατροφή” και διδασκαλία στους φοιτητές Ιατρικής (2ο-6ο έτος)
 • Σύμβουλος (Reviewer) της συντακτικής επιτροπής 7 Διεθνών ιατρικών περιοδικών. Μέλος Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας «Διαβητολογικά Νέα».
 • Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών: 4 Ελληνικές, 5 Διεθνείς (μεταξύ των οποίων: μέλος ΔΣ International Diabetes Federation (IDF) – Europe, 2015-2017)
 • Συμμετοχή, μετά από πρόσκληση της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, στη συγγραφή των «Κατευθυντήριων Οδηγιών για τη Διαχείριση του Διαβητικού Ασθενούς»

·         Επίβλεψη 5 Διδακτορικών Διατριβών

 • Μέλος της συντονιστικής Επιτροπής για την οργάνωση 2 διεθνών και 11 Ελληνικών συνεδρίων
 • Συμμετοχή σε 82 διεθνή συνέδρια (με εισήγηση ή εργασία), 5 διαλέξεις κατόπιν προσκλήσεως, 55 Ελληνικά συνέδρια (με εισήγηση ή εργασία), και 67 διαλέξεις κατόπιν προσκλήσεως στην Ελλάδα
 • Το συγγραφικό έργο περιλαμβάνει συμμετοχή σε 8 Διεθνή και 6 Ελληνικά πολυσυγγραφικά ιατρικά συγγράμματα σχετικά με το σακχαρώδη διαβήτη
 • Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει 66 δημοσιεύσεις (Medline) που έχουν περισσότερες από 3500 αναφορές στη Διεθνή βιβλιογραφία και h -index 23 (Google Scholar)
 • Μέλος της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σε 12 διδακτορικές διατριβές υπό εξέλιξη και 6 που εκπονήθηκαν ήδη.
 • Με το κλινικό και ερευνητικό του έργο ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Μακρυλάκης έχει συμβάλει στην πληρέστερη κατανόηση της αντιμετώπισης του σακχαρώδους διαβήτη και των επιπλοκών του, καθώς και του μεταβολισμού γενικότερα. Ιδιαίτερα έχει συμβάλει στη διερεύνηση της επιδημιολογίας και της πρόληψης του σακχαρώδους διαβήτη στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς.