Ερευνητικά πρωτόκολλα

Στο πλαίσιο του 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου, η Ελληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου αποφάσισε την επιχορήγηση ερευνητικών προτάσεων. Κάθε ερευνητική πρόταση πρέπει να έχει έκταση όχι μεγαλύτερη των 10 σελίδων και να περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

– Προϋπάρχουσα γνώση

– Σκοπός της ερευνητικής πρότασης

– Μεθοδολογία

– Αναμενόμενα αποτελέσματα

– Προϋπολογισμός πρότασης

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 5η Οκτωβρίου 2020 στο e-mail: lipid_athero@yahoo.gr με την ένδειξη

Υποβολή ερευνητικής πρότασης».

 

Πληροφορίες-Γραμματεία:

Ματίνα Κατσαούνη, τηλ. 210-7211845, 210-7243161, e-mail: lipid_athero@yahoo.gr