Μηνιαία Ενημέρωση Μαΐου 2023

Επιμέλεια: Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν» Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»   Ποιά είναι η επίπτωση της κατανάλωσης καφέ σε υγιή άτομα? Η κατανάλωση καφέ είναι συχνή, εντούτοις, δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς η άμεση επίδραση της περιεχόμενης καφεΐνης στην υγεία. Στην παρούσα […]

Μηνιαία Ενημέρωση Απριλίου 2023

Επιμέλεια: Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν» Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»   Ποία είναι η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του νέου από του στόματος αναστολέα της PCSK9? Πρόκειται για μελέτη φάσης 2b με στόχο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του νεώτερου υπολιπιδαιμικού […]

Μηνιαία Ενημέρωση Μαρτίου 2023

Επιμέλεια: Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν» Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»   Συνοδεύεται από καρδιαγγειακό όφελος η ελάττωση της LDL-χολ με μπεμπεδοϊκό οξύ? Το μπεμπεδοϊκό οξύ είναι ένα νεότερο υπολιπιδαιμικό φάρμακο που μειώνει τα επίπεδα της LDL-χολ μέσω αναστολής της ATP κιτρικής […]

Μηνιαία Ενημέρωση Φεβρουαρίου 2023

Επιμέλεια: Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν» Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»   Σχετίζονται οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε διαβητικούς ασθενείς? Οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων (Proton Pump Inhibitors, PPIs) χορηγούνται συχνά για γαστρικές παθήσεις, επηρεάζουν, εντούτοις, το μικροβίωμα του […]

Μηνιαία Ενημέρωση Ιανουαρίου 2023

Επιμέλεια: Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν» Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»   Μπορεί η ελάττωση της αρτηριακής πίεσης να προλάβει την εκδήλωση της άνοιας? Πρόκειται για μετα-ανάλυση 5 διπλά-τυφλών τυχαιοποιημένων μελετών με στόχο την αποσαφήνιση της επίδρασης της ελάττωσης της αρτηριακής πίεσης […]

Μηνιαία Ενημέρωση Δεκεμβρίου 2022

Επιμέλεια: Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν» Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»   Πώς επηρεάζει η διατροφική πρόσληψη άλατος τον καρδιαγγειακό κίνδυνο? Η συχνότητα με την οποία ένα άτομο προσθέτει αλάτι στο φαγητό αντανακλά τη γεύση του ατόμου μακροπρόθεσμα και την προτίμηση στην […]

Μηνιαία Ενημέρωση Νοεμβρίου 2022

Επιμέλεια: Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν» Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»   Επιδρά η μείωση των τριγλυκεριδίων με χορήγηση πεμαφιμπράτης στην ελάττωση του καρδιαγγειακoύ κινδύνου? Τα αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων ορού σχετίζονται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Στη διπλά-τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη PROMINENT αξιολογήθηκε η […]

Μηνιαία Ενημέρωση Οκτωβρίου 2022

Επιμέλεια: Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν» Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»   Πόσο συχνή είναι η εμφάνιση μυϊκών συμπτωμάτων στη λήψη στατινών? Πρόκειται για μετα-ανάλυση της CTT (Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration) με στόχο τη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στη λήψη στατίνης και […]

Μηνιαία Ενημέρωση Αύγουστος 2022

Επιμέλεια: Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν» Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»   Καρδιαγγειακός κίνδυνος σε ασθενείς με ιστορικό κακοήθειας Ποσοστό περίπου 80% ασθενών που πάσχουν από κακοήθεια επιβιώνουν μακροπρόθεσμα. Εντούτοις, επιπλοκές από τη νόσο ή τις θεραπείες αυξάνουν δυνητικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. […]

Μηνιαία Ενημέρωση Ιούνιος 2022

Επιμέλεια: Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν» Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»   Επίδραση της εβολόκουμάμπης στα χαρακτηριστικά της αθηρωματικής πλάκας των στεφανιαίων αρτηριών σε ασθενείς με έμφραγμα μυοκαρδίου Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της αθηρωματικής πλάκας των στεφανιαίων […]