Μηνιαία Ενημέρωση Ιανουαρίου 2023

Επιμέλεια: Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν» Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»   Μπορεί η ελάττωση της αρτηριακής πίεσης να προλάβει την εκδήλωση της άνοιας? Πρόκειται για μετα-ανάλυση 5 διπλά-τυφλών τυχαιοποιημένων μελετών με στόχο την αποσαφήνιση της επίδρασης της ελάττωσης της αρτηριακής πίεσης […]

Μηνιαία Ενημέρωση Δεκεμβρίου 2022

Επιμέλεια: Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν» Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»   Πώς επηρεάζει η διατροφική πρόσληψη άλατος τον καρδιαγγειακό κίνδυνο? Η συχνότητα με την οποία ένα άτομο προσθέτει αλάτι στο φαγητό αντανακλά τη γεύση του ατόμου μακροπρόθεσμα και την προτίμηση στην […]

Μηνιαία Ενημέρωση Νοεμβρίου 2022

Επιμέλεια: Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν» Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»   Επιδρά η μείωση των τριγλυκεριδίων με χορήγηση πεμαφιμπράτης στην ελάττωση του καρδιαγγειακoύ κινδύνου? Τα αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων ορού σχετίζονται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Στη διπλά-τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη PROMINENT αξιολογήθηκε η […]

Μηνιαία Ενημέρωση Οκτωβρίου 2022

Επιμέλεια: Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν» Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»   Πόσο συχνή είναι η εμφάνιση μυϊκών συμπτωμάτων στη λήψη στατινών? Πρόκειται για μετα-ανάλυση της CTT (Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration) με στόχο τη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στη λήψη στατίνης και […]

Μηνιαία Ενημέρωση Αύγουστος 2022

Επιμέλεια: Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν» Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»   Καρδιαγγειακός κίνδυνος σε ασθενείς με ιστορικό κακοήθειας Ποσοστό περίπου 80% ασθενών που πάσχουν από κακοήθεια επιβιώνουν μακροπρόθεσμα. Εντούτοις, επιπλοκές από τη νόσο ή τις θεραπείες αυξάνουν δυνητικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. […]

Μηνιαία Ενημέρωση Ιούνιος 2022

Επιμέλεια: Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν» Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»   Επίδραση της εβολόκουμάμπης στα χαρακτηριστικά της αθηρωματικής πλάκας των στεφανιαίων αρτηριών σε ασθενείς με έμφραγμα μυοκαρδίου Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της αθηρωματικής πλάκας των στεφανιαίων […]

Μηνιαία Ενημέρωση Μάιος 2022

Επιμέλεια: Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν» Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»   Υπερηχογράφημα αρτηριών και πρόβλεψη καρδιαγγειακών επεισοδίων Η παρουσία υποκλινικής αθηροσκλήρωσης στο αρτηριακό δίκτυο έχει προγνωστική αξία για την εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων, αλλά δεν είναι γνωστή η επίδραση του μεγέθους και […]

Μηνιαία Ενημέρωση Απρίλιος 2022

Επιμέλεια: Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν» Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» Επίδραση της αλιροκουμάμπης στην αθηρωμάτωση των στεφανιαίων αρτηριών σε ασθενείς με έμφραγμα. Αθηρωματικές πλάκες με μεγαλύτερη πιθανότητα ρήξης έχουν αυξημένο αθηρωματικό φορτίο και μεγάλο λιπώδη πυρήνα με λεπτή ινώδη κάψα. Η […]

Μηνιαία Ενημέρωση Μάρτιος 2022

Επιμέλεια: Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν» Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»   Επίδραση του φαρμάκου pelacarsen στα επίπεδα της λιποπρωτεΐνης (α) Η παρούσα μελέτη εξέτασε την επίδραση του αντινοηματικού ολιγονουκλεοτίδιου pelacarsen στα επίπεδα της λιποπρωτεΐνης (α) [Lp(a)], καθώς και στη διορθωμένη τιμή […]

Μηνιαία Ενημέρωση Φεβρουάριος 2022

Επιμέλεια: Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν» Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»   Ανεξάρτητη συσχέτιση της λιποπρωτεΐνης (α) και της ασβέστωσης των στεφανιαίων αρτηριών με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο Τα αυξημένα επίπεδα της λιποπρωτεΐνης (α) [Lp(a)] και το αυξημένο σκορ ασβεστίου των στεφανιαίων αρτηριών […]