Μηνιαία Ενημέρωση Σεπτεμβρίου 2022

Επιμέλεια: Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν» Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»   Πολυχάπι στη δευτερογενή καρδιαγγειακή πρόληψη Η μελέτη SECURE σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει την κλινική έκβαση στεφανιαίων ασθενών που λαμβάνουν αγωγή με πολυχάπι (polypill). Πρόκειται για μελέτη φάσης 3 σε συνολικά […]

Μηνιαία Ενημέρωση Αύγουστος 2022

Επιμέλεια: Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν» Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»   Καρδιαγγειακός κίνδυνος σε ασθενείς με ιστορικό κακοήθειας Ποσοστό περίπου 80% ασθενών που πάσχουν από κακοήθεια επιβιώνουν μακροπρόθεσμα. Εντούτοις, επιπλοκές από τη νόσο ή τις θεραπείες αυξάνουν δυνητικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. […]

Μηνιαία Ενημέρωση Ιούνιος 2022

Επιμέλεια: Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν» Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»   Επίδραση της εβολόκουμάμπης στα χαρακτηριστικά της αθηρωματικής πλάκας των στεφανιαίων αρτηριών σε ασθενείς με έμφραγμα μυοκαρδίου Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της αθηρωματικής πλάκας των στεφανιαίων […]

Μηνιαία Ενημέρωση Μάιος 2022

Επιμέλεια: Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν» Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»   Υπερηχογράφημα αρτηριών και πρόβλεψη καρδιαγγειακών επεισοδίων Η παρουσία υποκλινικής αθηροσκλήρωσης στο αρτηριακό δίκτυο έχει προγνωστική αξία για την εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων, αλλά δεν είναι γνωστή η επίδραση του μεγέθους και […]

Μηνιαία Ενημέρωση Απρίλιος 2022

Επιμέλεια: Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν» Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» Επίδραση της αλιροκουμάμπης στην αθηρωμάτωση των στεφανιαίων αρτηριών σε ασθενείς με έμφραγμα. Αθηρωματικές πλάκες με μεγαλύτερη πιθανότητα ρήξης έχουν αυξημένο αθηρωματικό φορτίο και μεγάλο λιπώδη πυρήνα με λεπτή ινώδη κάψα. Η […]

Μηνιαία Ενημέρωση Μάρτιος 2022

Επιμέλεια: Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν» Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»   Επίδραση του φαρμάκου pelacarsen στα επίπεδα της λιποπρωτεΐνης (α) Η παρούσα μελέτη εξέτασε την επίδραση του αντινοηματικού ολιγονουκλεοτίδιου pelacarsen στα επίπεδα της λιποπρωτεΐνης (α) [Lp(a)], καθώς και στη διορθωμένη τιμή […]

Μηνιαία Ενημέρωση Φεβρουάριος 2022

Επιμέλεια: Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν» Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»   Ανεξάρτητη συσχέτιση της λιποπρωτεΐνης (α) και της ασβέστωσης των στεφανιαίων αρτηριών με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο Τα αυξημένα επίπεδα της λιποπρωτεΐνης (α) [Lp(a)] και το αυξημένο σκορ ασβεστίου των στεφανιαίων αρτηριών […]

Μηνιαία Ενημέρωση Ιανουάριος 2022

Επιμέλεια: Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν» Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»   Συσχέτιση της λιποπρωτεΐνης (α) με τον πρόοδο της αθηροσκλήρωσης H λιποπρωτεΐνη (α) [Lp(a)] σχετίζεται με τον κίνδυνο εμφάνισης εμφράγματος μυοκαρδίου (ΕΜ). Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η σχέση ανάμεσα στα επίπεδα […]

Μηνιαία Ενημέρωση Δεκέμβριος 2021

Επιμέλεια: Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν» Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»   Πολυγονικότητα και καρδιαγγειακός κίνδυνος οικογενούς συνδυασμένης υπερλιπιδαιμίας Η οικογενής συνδυασμένη υπερλιπιδαιμία (Familial combined hyperlipidemia, FCHL) αποτελεί μια από τις συχνότερες μορφές κληρονομούμενης δυσλιπιδαιμίας και χαρακτηρίζεται από αύξηση της συγκέντρωσης των […]

Μηνιαία Ενημέρωση Νοέμβριος 2021

Επιμέλεια: Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν» Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»   Σχέση κόστους – οφέλους χορήγησης υπολιπιδαιμικής θεραπείας σε νεαρά άτομα Αυξημένα επίπεδα LDL-χολ στη νεαρή ενήλικο ζωή (18-39 ετών) σχετίζονται με την ανάπτυξη αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου αργότερα στην πορεία της […]