Αντιμετώπιση Ενδοκαρδίτιδας (2023)

Διάγνωση και Αντιμετώπιση Οξείας και Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας (2023 Update)

Αντιμετώπιση Καρδιαγγειακής Νόσου σε Ασθενείς με Διαβήτη (2023)

Αντιμετώπιση Μυοκαρδιοπαθειών (2023)

Αντιμετώπιση Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου (2023)

Διάγνωση και Αντιμετώπιση της Πνευμονικής Υπέρτασης (2022)