Καρδιακή Βηματοδότηση και Θεραπεία Επανασυγχρονισμού (2021)

Αντιμετώπιση Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου Χωρίς Ανάσπαση του ST (2020)