Αθηναϊκές Ημέρες Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου (2019)

 

Επιστημονική Εκδήλωση

«Αθηναϊκές Ημέρες  Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου»

3-5 Οκτωβρίου 2019

Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL

 

Τελικό Πρόγραμμα

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

    

 

 

Απονομή Διακρίσεων

 

 

Παρουσίαση ερευνητικών πρωτοκόλλων 2018 – Βράβευση ερευνητικών πρωτοκόλλων 2019