Πέμπτη, Δεκέμβριος 14, 2017

Διοικητικο Συμβουλιο

Πρόεδρος
 Ι. Λεκάκη
Επίτιμος Πρόεδρος
 Γ. Τσιτούρης ✝
Αντιπρόεδρος
 Γ. Υφαντή
 Γενικός Γραμματέας  Κ. Μακρυλάκης
Ειδικός Γραμματέας
 Λ. Ραλλίδης
Ταμίας
 Θ. Αποστόλου
Μέλη
 Χ. Βλαχόπουλος
 Α. Ζαμπέλας
Δ. Ρίχτερ
 Δ. Σταμάτης

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (από αριστερά προς τα δεξιά):

Ζαμπέλας Α, Ραλλίδης Λ, Βλαχόπουλος Χ, Τσιτούρης Γ, Λεκάκης Ι, Μακρυλάκης Κ, Σταμάτης Δ,

Υφαντή Γ, Αποστόλου Θ, Ρίχτερ Δ.