24ωρη Καταγραφή της Αρτηριακής Πίεσης και Μετρήσεις στο σπίτι

Γεώργιος Σ. Στεργίου
Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας & Υπέρτασης
Κέντρο Υπέρτασης, Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική
Νοσοκομείο «Σωτηρία», Αθήνα

Η συμβατική μέτρηση της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) στο ιατρείο από γιατρό με κλασικό υδραργυρικό πιεσόμετρο και ακουστικά ήταν η βάση της αντιμετώπισης της υπέρτασης επί πολλές δεκαετίες. Όμως υπάρχουν σημαντικά προβλήματα με τη μέθοδο αυτή. Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος τα υδραργυρικά πιεσόμετρα προοδευτικά αποσύρονται. Το περιβάλλον του ιατρείου συχνά προκαλεί το φαινόμενο της υπέρτασης λευκής μπλούζας που μπορεί να οδηγήσει σε υπερδιάγνωση και υπερθεραπεία. Οι μετρήσεις στο ιατρείο μπορεί να υποκρύπτουν αρρύθμιστη υπέρταση (συγκαλυμμένη υπέρταση). Οι μετρήσεις στο ιατρείο επηρεάζονται από το εικονικό φάρμακο και την προκατάληψη και το σφάλμα του παρατηρητή και ως εκ τούτου έχουν μειωμένη επαναληψιμότητα και αξιοπιστία.

Εκτός ιατρείου η ΑΠ μπορεί να αξιολογηθεί με την 24ωρη καταγραφή ή με μετρήσεις στο σπίτι. Οι δύο αυτές μέθοδοι έχουν σημαντικές ομοιότητες, επειδή παρέχουν πολλαπλές μετρήσεις της ΑΠ στο συνηθισμένο περιβάλλον του κάθε ασθενή. Όμως, έχουν και σημαντικές διαφορές, επειδή οι μετρήσεις στο σπίτι γίνονται σε διάστημα πολλών ημερών αλλά μόνο σε καθιστή θέση στο σπίτι, ενώ η 24ωρη καταγραφή γίνεται μόνο για 24 ώρες, αλλά σε διάφορες συνθήκες δραστηριότητας, στη δουλειά το σπίτι, ακόμα και κατά τον ύπνο. Και οι δύο μέθοδοι δεν επηρεάζονται από τα φαινόμενα της υπέρτασης λευκής μπλούζας και της συγκαλυμμένης υπέρτασης, το εικονικό φάρμακο και το σφάλμα του παρατηρητή. Ως εκ τούτου, έχουν καλύτερη επαναληψιμότητα από τις μετρήσεις στο ιατρείο και σχετίζονται καλύτερα με βλάβες οργάνων στόχων και τον κίνδυνο για καρδιαγγειακές επιπλοκές.

Οι μετρήσεις στο σπίτι είναι ευρύτερα διαθέσιμες από την 24ωρη καταγραφή, έχουν μικρότερο κόστος, είναι καλύτερα αποδεκτές από τους ασθενείς και βελτιώνουν την μακροχρόνια συμμόρφωση στη θεραπεία και τη ρύθμιση της ΑΠ. Ως εκ τούτου είναι καταλληλότερες για την μακροχρόνια παρακολούθηση της υπέρτασης σε άτομα υπό θεραπεία. Αντίθετα, η 24ωρη καταγραφή είναι καταλληλότερη για την αρχική αξιολόγηση και διάγνωση, δεδομένου ότι το αποτέλεσμα είναι διαθέσιμο άμεσα και αντικειμενικά. Και για τις οι δύο τεχνικές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον πιστοποιημένες ηλεκτρονικές συσκευές βραχίονα με αυτόματη μνήμη.

Σε περιπτώσεις διαφωνίας μεταξύ μετρήσεων στο ιατρείο και εκτός ιατρείου (υπέρταση λευκής μπλούζας ή συγκαλυμμένη υπέρταση), χρειάζεται επαναξιολόγηση της ΑΠ εκτός ιατρείου με την ίδια ή την εναλλακτική τεχνική (24ωρη καταγραφή ή στο σπίτι) και οι θεραπευτικές αποφάσεις βασίζονται στις μετρήσεις εκτός ιατρείου.