Υπολογιστής QTc

 

QTc : Συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία

Heart Rate:

QT Interval:

 

 

Αποτέλεσμα: