Υπολογιστής Κάθαρσης Κρεατινίνης

Κάθαρση Κρεατινίνης : Συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία

Ηλικία:

Βάρος:

Creat:

Άνδρας Γυναίκα

 

 

Αποτέλεσμα:

 

 

 

 

 *Ο Υπολογιστή Κάθαρσης Κρεατινίνης χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο Cockroft-Gault