Συστάσεις για την αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης σε ασθενείς με Στεφανιαία Νόσο (2015)

Συγγραφείς

Clive Rosendorff, MD, PhD, DScMed, FAHA, FACC, FASH, Chair;
Daniel T. Lackland, DrPH, FAHA, FASH, Co-Chair; Matthew Allison, MD, FAHA;
Wilbert S. Aronow, MD, FAHA, FACC; Henry R. Black, MD, FAHA, FASH;
Roger S. Blumenthal, MD, FAHA, FACC; Christopher P. Cannon, MD, FAHA, FACC;
James A. de Lemos, MD, FAHA, FACC; William J. Elliott, MD, PhD, FASH;
Laura Findeiss, MD, FAHA; Bernard J. Gersh, MB ChB, DPhil, FAHA, MACC;
Joel M. Gore, MD, FAHA, FACC; Daniel Levy, MD, FACC; Janet B. Long, MSN, FAHA;
Christopher M. O’Connor, MD, FACC; Patrick T. O’Gara, MD, FAHA, FACC;
Gbenga Ogedegbe, MD, MPH, FASH; Suzanne Oparil, MD, FAHA, FACC, FASH;
William B. White, MD, FAHA, FASH;
on behalf of the American Heart Association, American College of Cardiology,
and American Society of Hypertension

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ