Πρωτογενής Πρόληψη Καρδιαγγειακής Νόσου (2019)

Συγγραφείς

Donna K. Arnett, PhD, MSPH, FAHA, Co-Chair
Roger S. Blumenthal, MD, FACC, FAHA, Co-Chair

Michelle A. Albert, MD, MPH, FAHA* Erin D. Michos, MD, MHS, FACC, FAHA*
Andrew B. Buroker, Esq† Michael D. Miedema, MD, MPH*
Zachary D. Goldberger, MD, MS, FACC, FAHA‡ Daniel Muñoz, MD, MPA, FACC*
Ellen J. Hahn, PhD, RN* Sidney C. Smith, Jr, MD, MACC, FAHA*
Cheryl D. Himmelfarb, PhD, RN, ANP, FAHA* Salim S. Virani, MD, PhD, FACC, FAHA*
Amit Khera, MD, MSc, FACC, FAHA* Kim A. Williams, Sr, MD, MACC, FAHA*
Donald Lloyd-Jones, MD, SCM, FACC, FAHA* Joseph Yeboah, MD, MS, FACC, FAHA*
J. William McEvoy, MBBCh, MEd, MHS* Boback Ziaeian, MD, PhD, FACC, FAHA§

ACC/AHA TASK FORCE MEMBERS
Patrick T. O’Gara, MD, MACC, FAHA, Chair
Joshua A. Beckman, MD, MS, FAHA, Chair-Elect
Glenn N. Levine, MD, FACC, FAHA, Immediate Past Chair║
Sana M. Al-Khatib, MD, MHS, FACC, FAHA Mark A. Hlatky, MD, FACC, FAHA
Kim K. Birtcher, PharmD, MS, AACC John Ikonomidis, MD, PhD, FAHA║
Joaquin E. Cigarroa, MD, FACC José A. Joglar, MD, FACC, FAHA
Anita Deswal, MD, MPH, FACC, FAHA Laura Mauri, MD, MSc, FAHA║
Lee A. Fleisher, MD, FACC, FAHA Mariann R. Piano, RN, PhD, FAHA
Federico Gentile, MD, FACC Barbara Riegel, PhD, RN, FAHA║
Zachary D. Goldberger, MD, MS, FACC, FAHA‡ Duminda N. Wijeysundera, MD, PhD

 

Πρωτογενής Πρόληψη Καρδιαγγειακής Νόσου (2019)