Ευγενία Μαυροκεφάλου

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αθήνα, 2011-2019

 

Ονοματεπώνυμο : Μαυροκεφάλου Ευγενία του Μάριου

 

Ø Ημερομηνία λήψης πτυχίου Ιατρικής : 28/7/1998

 

Ø Ημερομηνία λήψης άδειας άσκησης επαγγέλματος: 25/8/1998

 

Ø Ειδικότητα : ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  

 

Ø Ημερομηνία λήψης τίτλου ειδικότητας: 27/9/2005.

 Ø Επιστημονική Συνεργάτης Δ’ Παθολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Αθηνών  Ευαγγελισμός» από 29/9/2005 έως    20/1/2006 και από 23/1/2007 έως και 21/2/2007.

 Ø Επικουρική Επιμελήτρια Παθολογίας στο Π.Γ.Ν.Αθηνών «Ευαγγελισμός»  από 23/1/2006 έως και 22/1/2007 , από 22/2/2007 έως και 21/2/2008 και από 3/4/2008 μέχρι και 1/9/2008.

 Ø Επιμελήτρια Α` επί θητεία στη Δ`Παθολογική Κλινική του στο Π.Γ.Ν.Αθηνών «Ευαγγελισμός» από 1/9/2008.

Ø Υπεύθυνη του Ιατρείου Δυσλιπιδαιμίας του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός από 1/9/2008.

Ø Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα  –  ΜASTER   στην   Παθολογική Ογκολογία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ø Eκπαιδευτής Διασωστών του Ε.Κ.Α.Β. τα έτη 2006,-07,-08, -09,-10, -11, -12.

 Ø Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα  –  ΜASTER στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική του Ε.Κ.Α.Β.

 Ø Πιστοποιητικό Επάρκειας Αντιμετώπισης Τραυμάτων και Ελκών από την Παγκόσμια Οργάνωση Επούλωσης Τραυμάτων.

 Ø Πιστοποιητικό Επάρκειας στην Κλινική Έρευνα – GOOD CLINICAL PRACTICE (GCP)

 

Duration: SHORT COURSE (45 MIN)                                                                            
Title / Content: INTRODUCTION TO CLINICAL RESEARCH                                                                                
Provider: THE GLOBAL HEALTH NETWORK                                                                            
Training Type: Physically Present: £
Online training: R
Date of Training Certificate:  02/04/2017                                                                                  

Ø Πιστοποιητικό  Μετεκπαίδευσης  στη  Λιπιδιολογία (Excellence in Lipidology)  από  την  Ελληνική  Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης  και  την ΕAS. 

 
 ·         Προπτυχιακές Σπουδές:
                  ­ Ιατρική Σχολή  Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1992-1998)
                    Αποφοίτηση : 28 Ιουλίου 1998
                    Βαθμός Πτυχίου : Λίαν Καλώς
                  ­ Άμισθη Εσωτερική βοηθός της Πανεπιστημιακής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Π.Γ.Ν.Αθηνών «Ευαγγελισμός» το 1996  κατά τη διάρκεια του 10ου εξαμήνου.

 

·         Μεταπτυχιακές Σπουδές:
1)    Μεταπτυχιακό Δίπλωμα  Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) – Master (Msc) στην Παθολογική Ογκολογία στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Κλινική και Εργαστηριακή Ιατρική – Παθολογική Ογκολογία» από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2003-2006).

2)    Μεταπτυχιακό Δίπλωμα  Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) – Master (Msc) στην «Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική» από το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ε.Κ.Α.Β.(2006-2007).

 

·         Υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου:
                   Εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου στο Κ.Υ. Μήλου  από 4/9/1998 έως 21/10/1998 και από 22/1/1999 έως και 3/12/1999.

 

·         Επαγγελματική δραστηριότητα πριν την έναρξη της ειδικότητας:       

                  Στην Ιδιωτική  Εταιρεία  Επείγουσας Ιατρικής  Αντιμετώπισης «SOS ΙΑΤΡΟΙ» από 1/1/2000 μέχρι και 30/5/2000.

 

·         Ειδίκευση στη Παθολογία:

­ Άσκηση στην ειδικότητα της Παθολογίας από 16/6/2000 μέχρι και 19/2/2002 στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισίας «Άγιοι Ανάργυροι» και από 20/2/2002 μέχρι και 23/3/2005 στη Δ’ Παθολογική Κλινική του Π.Γ.Ν.Αθηνών «Ευαγγελισμός»

­ Συμμετοχή επί 3 έτη στην οργάνωση και λειτουργία του Ιατρείου Δυσλιπιδαιμίας, Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού  και  του Τακτικού  Εξωτερικού Παθολογικού Ιατρείου της  Δ΄ Παθολογικής Κλινικής.

­ Απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας της Παθολογίας μετά από επιτυχία στις εξετάσεις της περιόδου Αυγούστου 2005.

 

 ·         Επαγγελματική δραστηριότητα μετά τη λήψη της ειδικότητας:

             1)  Επιστημονική Συνεργάτης στη Δ’ Παθολογική Κλινική του Π.Γ.Ν.Αθηνών «Ευαγγελισμός»  από 29/9/2005  έως  και 20/1/2006  και από 23/1/2007 έως  και 21/2/2007.

2)  Επικουρική  Επιμελήτρια στη Δ΄ Παθολογική Κλινική  του Π.Γ.Ν.Αθηνών «Ευαγγελισμός»  από  23/1/2006 με συμμετοχή κατά τη διάρκεια της θητείας μου στην οργάνωση και τη λειτουργία του Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού, του Υπερτασικού, του Δυσλιπιδαιμικού και Αγγειολογικού Ιατρείου της Kλινικής.

3)    Επιμελήτρια Α` επί θητεία στη Δ`Παθολογική Κλινική του Π.Γ.Ν.Αθηνών «Ευαγγελισμός » από 1/9/2008.

Υπεύθυνη Ιατρείου Δυσλιπιδαιμίας του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός από 1/9/2008.

4)    Εκπαιδευτής Διασωστών του Ε.Κ.Α.Β. από 1/10/2006.

 

     •     Συμμετοχή σε Επιστημονικές Εταιρείες:

 

­ Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Λιπιδιολογίας ­ Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου.

­ Mέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης.

Mέλος της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης

Μέλος της Ελληνικής Ογκολογικής Εταιρείας.

­ Mέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και

Ελκών.

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Προληπτικής Ιατρικής.

 

·         Ξένες Γλώσσες:

             ­ Γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Lower. ­ Εκπαίδευση στην Αγγλική Ιατρική Ορολογία στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Εθνικού  και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών (1995-1997).

·         Γνώσεις Ηλεκτρονικού υπολογιστή:

 1.    Πολύ καλή γνώση των βασικών λειτουργικών συστημάτων  τύπου Windows 2007, XP.

2.    MS-DOS.

3.    Πολύ καλή γνώση διαφόρων λειτουργικών πακέτων όπως MS Word, MS Excel, Outlook, Power Point.

4.    Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού προγράμματος στατιστικής ανάλυσης δεδομένων( SPSS).

 

·         Ερευνητικές Mελέτες:
1)«Ο ρόλος των κυτταροκινών στην πρόκληση νεφρικής βλάβης  στο βαρειά πάσχοντα ασθενή».

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Δεκέμβριος 1996).

2)«Ο ρόλος των COX-2 και του PTEN στην αγγειογένεση και στην ανταπόκριση της θεραπευτικής αγωγής των ασθενών με καρκίνο μαστού».

Διπλωματική ερευνητική εργασία στα πλαίσια του μεταπτυχιακού διπλώματος στην «Κλινική και Εργαστηριακή Ιατρική – Παθολογική Ογκολογία» από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού  και  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθηνών (2006)

3) Ερευνητικά πρωτόκολλα από το 2015 που εξακολουθούν να διενεργούνται για την επίδραση στατινών  σε διάφορες ομάδες πληθυσμών. (επιληπτικών, με ισχαιμική καρδιοπάθεια, με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδεια και διαβητικούς.)-(Μελέτη Antler, Mελέτη Da Vinci, Μελέτη με κωδικό  20130296, Μελέτη με κωδικό 70360899)

 

  •  Ανακοινώσεις σε Ιατρικά Συνέδρια:

 1) «Μελέτη φάσεως III για την εκτίμηση του ρόλου της ερυθροποιητίνης στην πρόληψη αναιμίας ασθενών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία».

10º  Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας,2001.

2)  «Βαρύτητα της λοίμωξης στο διαβητικό πόδι».

Πανελλήνιο Συνέδριο επούλωσης τραυμάτων και ελκών, 2003.

3) «Αποτελεί η γ-GT επιπρόσθετο δείκτη του Μεταβολικού Συνδρόμου».

12º Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, Οκτώβριος 2006.

4) «Συχνότητα ακρωτηριασμών σε ασθενείς με σοβαρές λοιμώξεις

διαβητικού ποδιού».

3º  Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών.

Μάρτιος 2007.

5) «Επίδραση της Μετφορμίνης σε υπέρβαρα και παχύσαρκα

άτομα με Μεταβολικό Σύνδρομο».

10º Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο Μάρτιος 2007.

6) «Επίπτωση  συμβαμάτων  ισχαιμικής καρδιοπάθειας σε

υπερτασικά άτομα με μεταβολικό σύνδρομο».

33º Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Μάιος 2007.

7) «Ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη Staphylococcus aureus  (MRSA): Ένα συνεχώς αυξανόμενο πρόβλημα στις λοιμώξεις του διαβητικού ποδιού».«Μethicillin-resistant Staphylococcus aureus : an increasing problem in diabetic foot infections».

22º   Παγκόσμιο   Συνέδριο   Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής,

Λισσαβόνα-Πορτογαλία Ιούνιος 2006.

8) «Η απομάκρυνση από τη Μεσογειακή Δίαιτα αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης του Μεταβολικού Συνδρόμου, όπως προκύπτει από τη Μελέτη  των Αθηνών».« The adoption of the Mediterranean Diet attenuates the risk of Metabolic Syndrome. The Athens Study»

  22º Παγκόσμιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής, Λισσαβόνα-Πορτογαλία Ιούνιος 2006.

9) «Ποιότητα ζωής και στεφανιαία νόσος: Συμπεράσματα από τη Μελέτη των Αθηνών».«Lifestyle factors and Coronary Heart Disease. The Athens Study».

22º Παγκόσμιο Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειοχειρουργικής ,

Λισσαβόνα, Πορτογαλία Ιούνιος 2006.

10) «Die Wirkung von Metformin auf ubergewichtige und adipose

Personen mit metabolischen Syndrom».

42º Παγκόσμιο Διαβητολογίας – Αγγειολογίας, Αμβούργο

Γερμανία Μάιος 2007.

11) «Νατριοουρητικό πεπτίδιο και Ιδιοπαθής Υπέρταση»,

34º Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 2008.

12) « Ενδοκαρδίτιδα από E.Coli OI57-H7 οροτύπου σε ασθενή με

Προσθετική βαλβίδα Μιτροειδούς. »,

14º Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας.

13) « Plasma Brain Natriuretic peptide (BNP) levels in subjects

with newly diagnosed essential Hypertension. »,

Ευρωπαικό Συνέδριο Υπέρτασης, 2009.

14) « Επιπολασμός του μεταβολικού συνδρόμου και παραγόντων

Καρδιαγγειακού κινδύνου σε άτομα με δυσλιπιδαιμία . »,

16º Πανελλήνιο Συνέδριο Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και

Αγγειακής Νόσου, 2013.

15) « Η Apo B ως Αθηρογόνος  παράγοντας  σε  ασθενείς  με

μεταβολικό σύνδρομο.»,

16º Πανελλήνιο Συνέδριο Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και

Αγγειακής Νόσου, 2013.

17) « Αθηρογόνος  δυσλιπιδαιμία  και παχυσαρκία στο μεταβολικό

σύνδρομο.»,

16º Πανελλήνιο Συνέδριο  Λιπιδιολογίας,  Αθηροσκλήρωσης  και

Αγγειακής Νόσου, 2013.

18) « Συσχέτιση  ολικής  τιμής  χοληστερόλης  με  άλλους

παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.»,

7º Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης,

2016.

19) « Συσχέτιση της γ-GT και της ALT με το μεταβολικό σύνδρομο

σε ασθενείς με ή χωρίς στεφανιαία νόσο.»,

7º Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης,

2016.

20) ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ACINETOBACTER IOWFII ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ.

22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2019

21) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΦΑΡΜΑΚΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ

ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ  ΣΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ.

22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2019

22) ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.

22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2019

23)ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΑΣΘΕΝΩΝ  ΜΕ  ΟΞΥ  ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ  ΑΓΓΕΙΑΚΟ

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ  ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

 8ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο  των  Ομάδων  Εργασίας  της

Ελληνικής  Εταιρείας  Αθηροσκλήρωσης.

24) ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  ΤΥΠΟΥ  ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ  ΚΑΙ

ΣΥΝNΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ  ΑΠΟ  ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ  ΥΠΕΡΤΑΣΗ  ΣΕ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ  ΜΕ  ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ.

8ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο  των  Ομάδων  Εργασίας  της

Ελληνικής  Εταιρείας  Αθηροσκλήρωσης.

 

  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

1)    « Plasma brain natriuretic peptide: a biochemical marker of effective blood pressure management? »

Emmanuel A. Andreadis, Dimitrios X. Georgiopoulos, Chara K. Tzavara, Panagiota M. Katsanou, Eleni G. Fragouli, Eugenia M. Mavrokefalou, Nikolaos A. Chatzis, Georgia K. Ifanti and Emmanuel J. Diamantopoulos.

Journal of Hypertension 2009, 27: 425-432.

2)    «Ο διαβήτης … στο πόδι. »

Γεωργία Κ. Υφαντή, Ευγενία Μ. Μαυροκεφάλου.

Αθήρωμα Ιούλιος –  Σεπτέμβριος 2011, 15: 3-4.

3)    «Δυσλιπιδαιμία στον ΣΔ2»

Ευγενία Μ. Μαυροκεφάλου

Νοσοκομειακά Χρονικά Ευαγγελισμού 2012

4)    «Διαταραχές των λιπιδίων – Κατευθυντήριες οδηγίες»

Ευγενία Μ. Μαυροκεφάλου

Νοσοκομειακά Χρονικά Ευαγγελισμού 2015

 

·ΟΜΙΛΙΕΣ

1)    Θέμα: Παρουσίαση περιστατικού-Δευτερογενή πρόληψη της αθηροθρομβωτικής νόσου.

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα- Η Αθηροθρομβωτική Νόσος 2008.

Ελληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας και Αθηροσκλήρωσης

2)    Θέμα: Διαφορική διάγνωση χρόνιων ελκών και αντιμετώπισή τους-Εξετάσεις, μετρήσεις.

35° Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του ΕΣΝΕ –

Στρογγυλό τραπέζι της ΕΕΕΤΕ.2008.

3)    Θέμα: Πώς αντιμετωπίζονται οι ασθενείς με δυσλιπιδαιμία. – Πρωτογενής πρόληψη

12º Πανελλήνιο Συνέδριο Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου, 2009.

4)    Θέμα: Αντιμετώπιση της υπερλιπιδαιμίας σε εγκατεστημένη αθηρωματική νόσο.

32º Επιστημονικό Σεμινάριο Αίγινα, 2009.

5)    Θέμα: Η ψωρίαση ως παράγοντας κινδύνου αγγειακών

παθήσεων.

15º Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Νοσοκομείου « Ο Ευαγγελισμός», 2010.

6)    Θέμα: Πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη περιφερικής αποφρακτικής αρτηριακής νόσου.

Επιστημονική εκδήλωση Επιστημονικής Ένωσης του Γ.Ν.Αθηνών «ο Ευαγγελισμός», 2009.

7)    Θέμα: Δυσλιπιδαιμία στον ΣΔ2. Κλινικό Φροντιστήριο « ΣΔ2 »

Επιστημονική εκδήλωση Επιστημονικής Ένωσης του Γ.Ν.Αθηνών «ο Ευαγγελισμός» , 2012.

8)    Θέμα: Θωρακικό άλγος στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

15º Πανελλήνιο Συνέδριο Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου, 2012.

9)     Θέμα: Μεταβολισμός και ηπατοτοξικότητα στατινών και φιμπρατών σε μονοθεραπεία ή συγχορήγηση.

17º Πανελλήνιο Συνέδριο Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου, 2014.

10)  Θέμα: Διαταραχές των λιπιδίων – Κατευθυντήριες οδηγίες.

20º Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης      Νοσοκομείου « Ο Ευαγγελισμός», 2015.

11)  Θέμα: Κατανοώντας  το  σημαντικό  ρόλο  της  LDL-C  στη

πρόληψη των καρδιαγγειακών συμβαμάτων – Νεότερα δεδομένα με τον συνδυασμό  εζετιμίμπης / σιμβαστατίνης. Μελέτη IMPROVE IT.

30º Διεθνές Συνέδριο Καρδιολογίας, 2015.

12)  Θέμα: Συνήθειες και προβληματισμοί στην αντιμετώπιση

ασθενών με δυσλιπιδαιμία στην καθημερινή κλινική πράξη –

Παρουσίαση κλινικών περιστατικών.

7º Πανελλήνιο Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 2016.

13)  Θέμα: Παθοφυσιολογία Παραγόντων Κινδύνου και Αθηροσκλήρυνσης: H  δυσλιπιδαιμία  στην  Αθηροσκλήρυνση. Επιστημονική εκδήλωση – Παγκόσμια ημέρα Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου- στο Γ.Ν.Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» , 2016.

14)  Θέμα: Ανευρύσματα κοιλιακής αορτής από την πλευρά του Παθολόγου.

19º Πανελλήνιο Συνέδριο Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου, 2016.

15)  Θέμα: Προλαμβάνοντας το διαβήτη στα άκρα. Παράγοντες   κινδύνου και καρδιαγγειακή νόσος.

Ελληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου, Μονεμβασιά 2017.

16)  Θέμα: Αναστολή της PCSK9 και Evolocumab. Τι επιφυλάσσει το μέλλον πέρα από την ελάττωση της LDL;

22º Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης      Νοσοκομείου « Ο Ευαγγελισμός», 2017.

17)  Θέμα: Aπό την καινοτομία στην κλινική πράξη: Ποιοι ασθενείς θα ωφεληθούν περισσότερο με το alirocumab;

Φαρμακευτική θεραπεία Καρδιαγγειακών Παθήσεων

« Eλπίδος Καρδιολογική Διημερίδα», 2017.

18)  Θέμα Κρίσιμη ισχαιμία κάτω άκρων.

20º Πανελλήνιου Συνεδρίου Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου, 2017.

19)  Θέμα: Διαβητική Δυσλιπιδαιμία.

23º Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης      Νοσοκομείου « Ο Ευαγγελισμός», 2018.

20)  Θέμα: Συστάσεις για την πρόληψη του Διαβητικού Ποδιού.

Αθηναικές Ημέρες Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου, 2018.

21)  Θέμα: « Webinar: Διαδραστικό Κλινικό Φροντιστήριο μέσω Διαδικτύου: Σύγχρονη αντιμετώπιση των ασθενών με Καρδιομεταβολικά νοσήματα»  2018

22)  Θέμα: Ο ρόλος της κατανομής του σωματικού λίπους στα καρδιαγγειακά νοσήματα και αντιμετώπιση του προβλήματος.

24º Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης      Νοσοκομείου « Ο Ευαγγελισμός», 2019.

23) Θέμα: Πρόληψη του διαβητικού ποδιού.

Αθηναικές Ημέρες Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και

Αγγειακής Νόσου, 2019.

 

·ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1)    Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας 15º Ετήσιου Σεμιναρίου Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου « Ο Ευαγγελισμός», 2010.

2)    Κριτής Επιστημονικών Ανακοινώσεων στα πλαίσια του 15º Πανελλήνιου Συνεδρίου Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου, 2012.

3)    Πρόεδρος Συνεδρίας στις Πανελλήνιες Εκπαιδευτικές Ημερίδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας `Γ. Παπαδάκης` 2017.

4)    Πρόεδρος Συνεδρίας στα πλαίσια του 20º Πανελλήνιου Συνεδρίου Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου, 2017.

5)    Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής 23º Ετήσιου Σεμιναρίου Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης      Νοσοκομείου « Ο Ευαγγελισμός», 2018.

6)    Πρόεδρος Συνεδρίας στις Αθηναικές Ημέρες Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου, 2018.

7)    Πρόεδρος Συνεδρίας στις Αθηναικές Ημέρες Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου, 2019.

 

 ·  ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

 

 Α)  Από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης – Κ.Ε.Κ. :

 

1) «Βασική και εξειδικευμένη καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση –

σύγχρονα μέσα και μέθοδοι ακινητοποίησης πολυτραυματία».

Εκπαιδευτικό σεμινάριο του Κ.Ε.Κ. του Ε.Κ.Α.Β.,Οκτώβριος

1998.

2) «Εκπαίδευση στην Αντινεοπλασματική Χημειοθεραπεία» .

Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο του  Κ.Ε.Κ. του Π.Γ.Ν.Αθηνών

«Αλεξάνδρα», Νοέμβριος 2000.

3) Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρείας Τραυμάτων και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Αντιμετώπισης Ελκών με θέμα «Αντιμετώπιση Τραυμάτων και Ελκών» Δεκέμβριος 2007.

4)«Ultrasound and Computer Image Analysis».

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κ.Ε.Κ. του Π.Γ.Ν. Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός », Ιανουάριος 2010. (Σε συνεργασία με το«The Vascular Screening and Diagnostic Centre Nicosia Cyprus Professor A. Nicolaides. » )

 

Β)  Από Επιστημονικές Εταιρείες κ Πανεπιστημιακές Κλινικές: 90

                      

    · ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

        ΔΙΕΘΝΩΝ:175