Διάγνωση και Αντιμετώπιση Ασθενών με Βραδυκαρδία και Διαταραχές Αγωγής (2018)

Συγγραφείς

Fred M. Kusumoto, MD, FACC, FAHA, FHRS, Chair, Writing Committee, Mark
H. Schoenfeld, MD, FACC, FAHA, FHRS, Vice Chair, Writing Committee, Coletta
Barrett, RN, FAHA, Writing Committee Member, James R. Edgerton, MD, FACC,
FHRS, Writing Committee Member, Kenneth A. Ellenbogen, MD, FACC, FAHA,
FHRS, Writing Committee Member, Michael R. Gold, MD, PhD, FACC, Writing
Committee Member, Nora F. Goldschlager, MD, FACC, FAHA, FHRS, Writing
Committee Member, Robert M. Hamilton, MD, Writing Committee Member, José A.
Joglar, MD, FACC, FAHA, FHRS, Writing Committee Member, Robert J. Kim, MD,
Writing Committee Member, Richard Lee, MD, MBA, Writing Committee Member,
Joseph E. Marine, MD, MBA, FACC, FHRS, Writing Committee Member, Christopher
J. McLeod, MB, ChB, PhD, FACC, FAHA, FHRS, Writing Committee Member,
Keith R. Oken, MD, FACC, Writing Committee Member, Kristen K. Patton, MD,
FACC, FAHA, FHRS, Writing Committee Member, Cara N. Pellegrini, MD, FHRS,
Writing Committee Member, Kimberly A. Selzman, MD, MPH, FACC, FHRS, Writing
Committee Member, Annemarie Thompson, MD, Writing Committee Member, Paul D.
Varosy, MD, FACC, FAHA, FHRS, Writing Committee Member

 

Διαγνωση και Αντιμετωπιση Ασθενών με Βραδυκαρδια και Διαταραχες Αγωγης (2018)