Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιμετώπιση της Χοληστερόλης (2018)

Συγγραφείς

Scott M. Grundy, MD, PhD, FAHA, Chair, Writing Committee, Neil J. Stone,MD, FACC, FAHA, Vice Chair, Writing Committee, Alison L. Bailey, MD, FACC,
FAACVPR, Writing Committee Member, Craig Beam, CRE, Writing Committee Member, Kim K. Birtcher, MS, PharmD, AACC, FNLA, Writing Committee Member,
Roger S. Blumenthal, MD, FACC, FAHA, FNLA, Writing Committee Member, Lynne T. Braun, PhD, CNP, FAHA, FPCNA, FNLA, Writing Committee Member, Sarah de
Ferranti, MD, MPH, Writing Committee Member, Joseph Faiella-Tommasino, PhD,PA-C, Writing Committee Member, Daniel E. Forman, MD, FAHA, Writing Committee
Member, Ronald Goldberg, MD, Writing Committee Member, Paul A. Heidenreich,MD, MS, FACC, FAHA, Writing Committee Member, Mark A. Hlatky, MD, FACC,
FAHA, Writing Committee Member, Daniel W. Jones, MD, FAHA, Writing Committee Member, Donald Lloyd-Jones, MD, SCM, FACC, FAHA, Writing Committee Member,
Nuria Lopez-Pajares, MD, MPH, Writing Committee Member, Chiadi E. Ndumele, MD,PhD, FAHA, Writing Committee Member, Carl E. Orringer, MD, FACC, FNLA, Writing
Committee Member, Carmen A. Peralta, MD, MAS, Writing Committee Member,Joseph J. Saseen, PharmD, FNLA, FAHA, Writing Committee Member, Sidney C.
Smith, Jr., MD, MACC, FAHA, Writing Committee Member, Laurence Sperling, MD,FACC, FAHA, FASPC, Writing Committee Member, Salim S. Virani, MD, PhD, FACC,
FAHA, Writing Committee Member, Joseph Yeboah, MD, MS, FACC, FAHA, Writing Committee Member

 

Αντιμετωπιση Χοληστερολης (2018)