Αντιμετώπιση της Καρδιακής Ανεπάρκειας (2017)

Συγγραφείς

Clyde W. Yancy, MD, MSC, MACC, FAHA, FHFSA, Chair Frederick A. Masoudi, MD, MSPH, FACC** Writing Mariell Jessup, MD, FACC, FAHA, Vice Chair

Patrick E. McBride, MD, MPH, FACC Group yy Pamela N. Peterson, MD, FACC, FAHA Members* z Lynne Warner Stevenson, MD, FACC*z Biykem Bozkurt,

MD, PHD, FACC, FAHA*y Javed Butler, MD, MBA, MPH, FACC, FAHA*z Donald E. Casey, JR, MD, MPH, MBA, FACCx Monica M. Colvin, MD, FAHAk Cheryl Westlake, PHD, RN, ACNS-BC, FAHA, FHFSAJoAnn Lindenfeld, MD, FACC, FAHA, FHFSA*{

ACC_AHA Management of Heart Failure 2017 Update