Αντικαρκινικά Φάρμακα Και Καρδιαγγειακές Επιπλοκές

Συγγραφείς

Authors/Task Force Members: Jose Luis Zamorano* (Chairperson) (Spain),
Patrizio Lancellotti* (Co-Chairperson) (Belgium), Daniel Rodriguez Mun˜oz (Spain),
Victor Aboyans (France), Riccardo Asteggiano (Italy), Maurizio Galderisi (Italy),
Gilbert Habib (France), Daniel J. Lenihan1 (USA), Gregory Y. H. Lip (UK),
Alexander R. Lyon (UK), Teresa Lopez Fernandez (Spain), Dania Mohty (France),
Massimo F. Piepoli (Italy), Juan Tamargo (Spain), Adam Torbicki (Poland), and
Thomas M. Suter (Switzerland)

 

yyyyyyyyyyyyyZyyyyyyyZyyyZyyyyyyyyyyyyyyZyyyyyyyyy(2)