Σάββατο, Νοέμβριος 17, 2018
Home > ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ > ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Page 2)

Συστάσεις για την αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης σε ασθενείς με Στεφανιαία Νόσο (2015)

Συγγραφείς Clive Rosendorff, MD, PhD, DScMed, FAHA, FACC, FASH, Chair; Daniel T. Lackland, DrPH, FAHA, FASH, Co-Chair; Matthew Allison, MD, FAHA; Wilbert S. Aronow, MD, FAHA, FACC; Henry R. Black, MD, FAHA, FASH; Roger S. Blumenthal, MD, FAHA, FACC; Christopher P. Cannon, MD, FAHA, FACC; James A. de Lemos, MD,

Read More

Συμφωνία ειδικών για το ρόλο των μη-στατινούχων φαρμάκων για την ελάττωση της LDL Χοληστερόλης (2016)

Συγγραφείς Donald M. Lloyd-Jones, MD, FACC, Chair, Writing Committee, Pamela B. Morris, MD, FACC, Vice Chair, Writing Committee, Christie M. Ballantyne, MD, FACC, Writing Committee, Kim K. Birtcher, PharmD, AACC, Writing Committee, David D. Daly, Jr., MD, Writing Committee, Sondra M. DePalma, MHS, PA-C, CLS AACC, Writing Committee, Margo B.

Read More

Αντικαρκινικά Φάρμακα Και Καρδιαγγειακές Επιπλοκές

Συγγραφείς Authors/Task Force Members: Jose Luis Zamorano* (Chairperson) (Spain), Patrizio Lancellotti* (Co-Chairperson) (Belgium), Daniel Rodriguez Mun˜oz (Spain), Victor Aboyans (France), Riccardo Asteggiano (Italy), Maurizio Galderisi (Italy), Gilbert Habib (France), Daniel J. Lenihan1 (USA), Gregory Y. H. Lip (UK), Alexander R. Lyon (UK), Teresa Lopez Fernandez (Spain), Dania Mohty (France), Massimo

Read More
Visit Us On Facebook