Παρασκευή, Ιανουάριος 19, 2018
Home > ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ > ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ > ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ > Συμφωνία ειδικών για το ρόλο των μη-στατινούχων φαρμάκων για την ελάττωση της LDL Χοληστερόλης
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ

Συμφωνία ειδικών για το ρόλο των μη-στατινούχων φαρμάκων για την ελάττωση της LDL Χοληστερόλης

Συγγραφείς

Donald M. Lloyd-Jones, MD, FACC, Chair, Writing Committee, Pamela B. Morris, MD,
FACC, Vice Chair, Writing Committee, Christie M. Ballantyne, MD, FACC, Writing
Committee, Kim K. Birtcher, PharmD, AACC, Writing Committee, David D. Daly,
Jr., MD, Writing Committee, Sondra M. DePalma, MHS, PA-C, CLS AACC, Writing
Committee, Margo B. Minissian, PhDc, ACNP, AACC, Writing Committee, Carl E.
Orringer, MD, FACC, FNLA, Writing Committee, Sidney C. Smith, Jr., MD, FACC,
Writing Committee

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΜΗ-ΣΤΑΤΙΝΟΥΧΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΗΣ LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ

Visit Us On Facebook