Τρίτη, Νοέμβριος 20, 2018
Home > ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ > ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ > ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ > Συστάσεις για την αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης σε ασθενείς με Στεφανιαία Νόσο (2015)
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ

Συστάσεις για την αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης σε ασθενείς με Στεφανιαία Νόσο (2015)

Συγγραφείς

Clive Rosendorff, MD, PhD, DScMed, FAHA, FACC, FASH, Chair;
Daniel T. Lackland, DrPH, FAHA, FASH, Co-Chair; Matthew Allison, MD, FAHA;
Wilbert S. Aronow, MD, FAHA, FACC; Henry R. Black, MD, FAHA, FASH;
Roger S. Blumenthal, MD, FAHA, FACC; Christopher P. Cannon, MD, FAHA, FACC;
James A. de Lemos, MD, FAHA, FACC; William J. Elliott, MD, PhD, FASH;
Laura Findeiss, MD, FAHA; Bernard J. Gersh, MB ChB, DPhil, FAHA, MACC;
Joel M. Gore, MD, FAHA, FACC; Daniel Levy, MD, FACC; Janet B. Long, MSN, FAHA;
Christopher M. O’Connor, MD, FACC; Patrick T. O’Gara, MD, FAHA, FACC;
Gbenga Ogedegbe, MD, MPH, FASH; Suzanne Oparil, MD, FAHA, FACC, FASH;
William B. White, MD, FAHA, FASH;
on behalf of the American Heart Association, American College of Cardiology,
and American Society of Hypertension

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ
Visit Us On Facebook