Σάββατο, Νοέμβριος 17, 2018
Home > ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ > Επιστημονική Εκδήλωση Μονεμβασιά 2017
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Επιστημονική Εκδήλωση Μονεμβασιά 2017

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

6η Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η

 «Παράγοντες Κινδύνου και Καρδιαγγειακή Νόσος Μονεμβασιά 2017»

25 – 28 Μαΐου 2017, Μονεμβασιά

program_monemvasia_2017

Visit Us On Facebook