Σάββατο, Οκτώβριος 19, 2019

Διοικητικο Συμβουλιο

 

Πρόεδρος
 Ι. Λεκάκη
Αντιπρόεδρος
 Γ. Υφαντή
Γενικός Γραμματέας
 Κ. Μακρυλάκης
Ειδικός Γραμματέας  Λ. Ραλλίδης
Ταμίας
 Θ. Αποστόλου
Μέλη
 Δ. Ρίχτερ
 Χ. Βλαχόπουλος
 Α. Ζαμπέλας
 Δ. Σταμάτης
 Ειδικοί Σύμβουλοι  Γ. Ανδρικόπουλος
 Χ. Μιχαλακέας

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (από αριστερά προς τα δεξιά):

Ζαμπέλας Α, Ραλλίδης Λ, Βλαχόπουλος Χ, Τσιτούρης Γ, Λεκάκης Ι, Μακρυλάκης Κ, Σταμάτης Δ,

Υφαντή Γ, Αποστόλου Θ, Ρίχτερ Δ.

Visit Us On Facebook