Σάββατο, Οκτώβριος 19, 2019
Home > ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ > ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ > ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ > Αντιμετώπιση Ενηλίκων με Συγγενείς Καρδιοπάθειες (2018)
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ

Αντιμετώπιση Ενηλίκων με Συγγενείς Καρδιοπάθειες (2018)

Συγγραφείς

Karen K. Stout, MD, FACC, Chair, Writing Committee, Curt J. Daniels, MD, Vice
Chair, Writing Committee, Jamil A. Aboulhosn, MD, FACC, FSCAI, Writing Committee
Member, Biykem Bozkurt, MD, PhD, FACC, FAHA, Writing Committee Member, Craig
S. Broberg, MD, FACC, Writing Committee Member, Jack M. Colman, MD, FACC,
Writing Committee Member, Stephen R. Crumb, DNP, AACC, Writing Committee
Member, Joseph A. Dearani, MD, FACC, Writing Committee Member, Stephanie
Fuller, MD, MS, FACC, Writing Committee Member, Michelle Gurvitz, MD, FACC,
Writing Committee Member, Paul Khairy, MD, PhD, Writing Committee Member,
Michael J. Landzberg, MD, FACC, Writing Committee Member, Arwa Saidi, MB, BCH,
FACC, Writing Committee Member, Anne Marie Valente, MD, FACC, FAHA, FASE,
Writing Committee Member, George F. Van Hare, MD, Writing Committee Member

 

Αντιμετωπιση Ενηλικων με Συγγενεις Καρδιοπαθειες

 

Visit Us On Facebook